List do Klientów i Akcjonariuszy

Szanowni Państwo
Powszechnie dostępna energia elektryczna i ciepło w naszych domach to oczywiste dla wszystkich zdobycze cywilizacyjne. Prąd jest w kontakcie a ciepło wokół nas. Zwykle, dopiero sporadyczny brak dostępu do elektryczności albo ciepła uświadamia nam ważność energii w naszym codziennym życiu.

Misją ECN jest autonomia i bezpieczeństwo energetyczne lokalnych społeczności.

Pomagamy miastom i gminom. Budowa samowystarczalnych obszarów energetycznych jest środkiem do osiągnięcia autonomii i bezpieczeństwa. Łączymy lokalnych producentów energii elektrycznej i cieplnej z lokalnymi odbiorcami. Dzięki temu, na terenie miejscowości czy gminy, energia wytwarzana lokalnie jest również lokalnie użytkowana a pożytki z takiej współpracy pozostają w lokalnej społeczności.

ECN SA, unikalna misja, prowadzone już i planowane przedsięwzięcia są wynikiem prac i analiz grona wyjątkowych ekspertów pod auspicjami Mazowieckiego Klastra ICT, który ma również status Krajowego Klastra Kluczowego.

Zespół

Biznes robią ludzie. Pracujemy z najlepszymi.

Zarząd

Maciej Wąż

Maciej Wąż

Prezes Zarządu

Menedżer w obszarze Teleinformatyki i Energetyki.
Absolwent Politechniki Warszawskiej (1977)
W latach 2013-19 Prezes Zarządu w PUIK w Sokołowie Podlaskim
W latach 2018-21 Członek RN Sefako S.A. (Spółka Skarbu Państwa)
W latach 2019 – 2021 Dyrektor Sektora Energii – Krajowy Klaster Kluczowy, Mazowiecki Klaster ICT
W latach 2016 – 2017 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Exatel SA (Spółka Skarbu Państwa)
W latach 2007 - 2013 Prezes Zarządu, Fundacja Telefony Polskie

Rada Nadzorcza

Piotr Wiesiołek

Piotr Wiesiołek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie studiów podyplomowych.
Ekspert w dziedzinie finansów z trzydziestoletnim doświadczeniem w bankowości komercyjnej i centralnej. Od 1991 do 1996 dealer papierów wartościowych i analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim. Następnie członek zarządu Polsko-Kanadyjskiego Banku Św. Stanisława S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.(1996 – 2008). Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2008 – 2020. Członek Komisji Nadzoru Finansowego.

Mariusz Stachnik

Mariusz Stachnik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Menedżer i przedsiębiorca z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach działających w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej, posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu marketingu strategicznego i zarządzania biznesem. Doświadczony koordynator i moderator innowacyjnych projektów biznesowych w obszarze nowych technologii i współpracy naukowej pomiędzy instytucjami badawczymi a firmami. Ekspert w dziedzinie rozwoju produktu i biznesu.
Laureat międzynarodowych nagród za innowacyjne produkty.

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Członek Rady Nadzorczej

Wyższy urzędnik administracji rządowej (dyrektor urzędu, dyrektor w Kancelarii Premiera, konsul) oraz doradca specjalizujący się w sektorze gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Twórca gazowego połączenia Polska-Rep. Czeska. Pełnił obowiązki członka rad nadzorczych, m.in. Wiceprzewodniczącego RN PGNiG oraz Przewodniczącego RN Gas-Tradingu.

Wiesław Kołodziejski

Wiesław Kołodziejski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Menadżerskiej, studium podyplomowe Ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie Vistula.
Główny organizator MZRIP obecnie Orlen, prezes Zakładów Zbożowych 7 NFI, prezes TBS, dyrektor regionalny BOFE Kredyt Bank, dyrektor Audytu UNUZ, doradca prezesa NFZ, audytor wewnętrzny UM WM oraz WUP, prezes MFPK, członek RN: MRFP SP. z o.o. oraz Bonair SA, wiceprzewodniczący Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej oraz Ekspert Parlamentarnego Zespołu Żeglugi, wiceprzewodniczący zespołu zdrowia WRDS, członek organów zarządzających wielu organizacji przedsiębiorców

Relacje Inwestorskie

Nazwa przedsiębiorstwa: ECN Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona ECN S.A.

Siedziba i adres: Warszawa 00-680, ul. Żurawia 45

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

Kapitał wpłacony: 100.000 zł

Konto bankowe: mBank SA; PL 29 1140 1010 0000 5774 0700 1001

Numer KRS: 0000913860

REGON: 389628910

NIP: 7011046417

Akcjonariusze:

70% akcji:
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO „WIEDZA”; KRS 0000257097

30% akcji:
ENERGOTECHNIKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; KRS 0000116182

Mapa