Projekty

Lokalny Klaster Energii – Sokołów

Jesteśmy inicjatorem Lokalnego Klastra Energii w Sokołowie, dzięki któremu dokonujemy transformacji lokalnych systemów energetycznych poprzez tworzenie samobilansującego się okręgu energetycznego z własną siecią dystrybucji.

Pełnimy funkcję lidera konsorcjum realizującego projekt organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego w Sokołowie Podlaskim powstanie pionierska elektrociepłownia wykorzystująca technologię biogazową i pomp ciepła.

grajewo ECN

Lokalny Klaster Energii – Grajewo

ECN S.A. działa jako operator lokalnego klastra energii w Grajewie, mając na celu rozwijanie lokalnej infrastruktury energetycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w regionie. W I etapie realizacji projektu ECN S.A. będzie pełnić rolę licencjonowanego lokalnego OSD.

Zakres projektu obejmuje budowę linii elektroenergetycznej w postaci dwóch linii kablowych średniego napięcia o łącznej długości około 5 km. Linie te połączą DHC z stacją energetyczną, tworząc pierścień, który zapewni stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego w Grajewie.

Zakład Energetyki Cieplnej w Kostrzynie

ECN S.A. realizuje projekt pilotażowy, którego celem jest budowa FPGP o mocy 5 MW do końca 2023 roku. W ramach projektu ECN S.A. pozyskała wiedzę i doświadczenie od największego brytyjskiego producenta energii elastycznej, Conrad Energy Ltd., który wytwarza energię w 45 zakładach o łącznej mocy 600 MW.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń. ECN S.A. opracowała kompletny model biznesowy, który został dostosowany do lokalnej specyfiki. Projekt obejmuje obszar o powierzchni 1000+ hektarów.

Zaufany i doświadczony zespół

Długofalowa współpraca

Innowacyjność

Przyszłość energetyki

Bezpieczeństwo

Dedykowane wsparcie

Trading and origination

We trade in standardized and structured contracts for power, gas, certificates and CO2, and provide comprehensive support to our clients including market forecasting, managing renewable energy portfolios and market balancing services among others.